Hz. Ali'den Hikmetli Sözler

 • İnsân, hem hüviyeti, hem Hakikâtı ile insandır.
 • Cennet, ALLAH ile bir olduğunu bilmektir.
 • Beni sevenlerden isteğim, Hidâyet ve yücelik yolunda yürümeleridir.
 • Cehâletin vurduğu zincirden, daha acı esâret yoktur.
 • En iyi yol doğruluk, en iyi kılâvuz bilgidir.
 • Âşk ve ahlâktan daha güzel servet yoktur.
 • ALLAH seni hür yarattı, Tamâh seni Kul etmesin.
 • TANRI katında Kul, İnsanlar arasında makbûl olmak istersen, Hâddini bil.
 • Aşikâre isyân eden Âlim ile İbadete sarılan Câhil beni üzmüştür.
 • Kaba adamın elinden, Hayât suyu da olsa içme.
 • ALLAH'ın hoşnut olduğu kimseler, O'nun hükmüne Râzı olanlardır.
 • Şeref ve Nâmus, en büyük Hâzinedir.
 • Alçakları övmek, alçaklıktır.
 • Kemâl, doğru konuşmak ve doğru olmaktır.
 • Doğruluk, kurtuluş yoludur.
 • Kötü Evlât ailenin şerefini yıkar, geçmişine leke sürer.
 • Adamlık, âhde vefâ, verdiği sözü tutmaktır.
 • Gerçek güzellik, iyi ahlâk, güzel hûy ve Edeb'dir.
 • Kendini ahlâksızlığa düşüreni, soydan gelen asâlet kurtaramaz.
 • Ahlâk'ın, ahlâksızların elinde, oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme.
 • Neye lâyık iseniz ona nâil olursunuz.
 • Ayıbın en büyüğü, sende olan bu ayıpla, başkasını kınamandır.
 • Aile geçimsizliği, Borç ve Hastalık, Hayâtı zindan eder.
 • Ruhûn hastalığı, Hırs'tan gelir.
 • Ekseriya, yabancılardan daha uzak kalmış yakınlar vardır.
 • Adâlet kuvveini vicdândan alır.
 • Kendini ve özünü bilen, HÂK'kı bilir.
 • İnsân sevgisi, en yüce duygudur.
 • Arif'in sözü nimet, Sükûtu Hikmettir.
 • İnsândaki Sır Rahmânın Hâzinesidir.
 • Gözü olana, Sabâh ışımıştır.
 • Dini'ne dizlerinle değil, Kalbinle bağlan.
 • Tevâzu insânı Şeref sahibi yapar.
 • Kişinin düşmânı, kendi karnıdır.
 • Tekrar açamayacağın kapıyı kapama.
 • Vicdânına danışırsan kötü işten vazgeçersin.
 • Kadına saygılı ol. Çünkü O insanoğlunun anasıdır.
 • Size, kendinizden başka hiç bir şey selâmet getirmez.
 • Zamâna sitem etme, kötülüğü kendi elinle kazandın.
 • Dili'ni yermekten de övmekten de koru.
 • Kendi suçunuzdan başka, hiç bir şeyden korkmayınız.
 • Yolunu şaşıran, başkasına yol gösteremez.
 • Doğruluk Köprüsünden geçenler, Sırât'tan da geçerler.
 • Akrabalardan ahdi bozanlar, ancak kendini bilmeyenler ve Soyunu inkâr edenlerdir.
 • Birbirlerini af edenleri ALLAH da af eder.
 • Haklıyı Hâk korur.
 • Şükür nimetinin sırrını bilen çok azdır.
 • İlmi vew ilme sevgiyi masalcılar öldürür.
 • Şeytân kuvvetini bilgisizlikten alır.
 • Kefili kuvvetli olan kimse iflas etmez.
 • Gönül ile HÂKTAÂLÂ arasında perde yoktur.
 • Seven, Sevdiğinden şikayetçi olmaz.
 • Hâlvetin TANRI ise, her yer sana Hâlvetgâh'tır.
 • Dünyâ, ALLAH dostlarının Secde yeri, Alış-Veriş Yurdudur.
 • Geçip giden Zaman değil Ömürdür.
 • Çalışmak, en büyük ibâdettir.
 • Öfge, baldan tatlı, zehirden acıdır.
 • Eğri'nin gölgesi de eğridir.
 • Bir KÖTÜnün cezasını bin İYİ çeker.
 • Gerçeği, insânların ölçüsü ile değil, insânları gerçeğin ölçüsü ile tanı.
 • İbâdetin aslı, temizlik ve kötü alışkanlıkları terk etmektir.
 • Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, ölmez bir eser bırakınız.
 • Zamânın icaplarına uymayan, Kâfiden geri alır.
 • Hayât, ALLAH'ın güzel bir armağanıdır.
 • Tam inânçla uyumak, şüphe ile Namâz kılmaktan iyidir.
 • Yoldan önce yoldaş, Evden önce komşu bul.
 • Harâmı mide hazmetse de vicdân hazmetmez.
 • Söz verirken acele etme, çünkü söz nâmustur.
 • Herkes Adâlet ister fakat Âdil olamaz.
 • Büyüğüne saygı, küçüğüne şefkât, akrabana sevgi göster.
 • Her mihnetin sonu gelecektir. SABIR'lı ol...