Dinle Ney'den

Ne telim var, ne mızrabım, ne yayım
Benzi soluk, bağrı delik bir nayım.
Kimse bilmez bendeki esrar nedir.
Ben ezelden aşıkı mevlanayım.

*          *         *
Kamışlıkta gelip beni buldular.
Üzerimden libaslarım soydular.
Ölçüp biçip sineciğim deldiler.
Ben ezelden aşıkı mevlanayım.

*          *          *
Eğri iken ateşlere yanmışım.
Doğrulunca hakikate ermişim.
İşte bende böyle himnetkeşim.
Anın içün aşıkı mevlanayım.

*          *          *
Sikke gibi boynuzum var başımda.
Erenlerin savtı vardır güşumda.
Bülbülün efganı vardır cüşumda.
Ben ezelden aşıkı mevlanayım.

*          *          *
Gerdenime gümüş halka taktılar.
Boğumlarım simü-zerle sıktılar.
Kabe-i uşşaka derviş yaptılar.
Hu dost deyu aşıkı mevlanayım

---- Derviş ----
Fakir-ül – Mevlevi Ahmet YARDIM

Ahmet Yardım: İzmir radyosu neyzenlerinden Doğumu 1909 ölümü 1974 Kastamonu Taşköprü’de kaza geçirip Devlet hastanesinde vefat etmiştir